سیروپ پارس


چسب سیروپ پارس، خداحافظی با تایر پاره خودرو!


حتما برای شما پیش آمده که با پارگی تایر مواجه شده باشید و به فکر دور انداختن آن بیفتید ، ولی تاپیک کالا راه کاری برای حل این مشکل به شما راننده عزیز پیشنهاد می کند ، با تهیه چسب سیروپ پارس با تایر پاره خداحافظی کنید. چسب سیروپ پارس قوطی جهت پارگی تایرهای خراب و آسیب دیده بکار می رود و به وسیله دستگاه های آپارات تیوپ این ترمیم انجام می‌شود .به گونه‌ای که محل پارگی را تمیز نموده سپس سیروپ را در محل  پارگی تزریق و به کمک آپارات آن را پخت می‌دهند.

  • 82,000 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740