پنچرگیری سریع لاستیک ماشین


نحوه سریع پنچرگیری لاستیک ماشین 

یکی از دلالیلی که هنگام رانندگی،احساس می‌کنید ماشین به کناره‌ها کشیده می‌شود، میتواند کم باد شدن یا پنچر شدن لاستیک‌های ماشین می‌باشد. لذا از ضروریات است که یک زاپاس داخل ماشین باشد. حال اگر لاستیک زاپاس نداشتید مجبور به پنچر گیری لاستیک ماشین خود می‌باشید. 

برای این نوع پنچرگیری هم یک سری لوازم پنچری لازم است. در اینجا به یک روش پنچرگیری ماشین می‌پردازیم.

پنچرگیری لاستیک ماشین با استفاده از اسپری پنچری

1. پیدا کردن سوراخ لاستیک ماشین 

برای اینکه بتوانیم سوراخ لاستیک ماشین را پیدا کنیم باید ابتدا لاستیک ماشین را تا انتها باد کنیم. در اینجا اشاره می‌کنیم که یکی از ضروریات برای پنچرگیری ماشین تلمبه باد است.

توجه داشته باشید که میزان درجه باد لاستیک ماشین برحسب نوع لاستیک و ماشین تعریف شده است که این میزان در دفترچه راهنما‌ی ماشین درج شده است.

2.بررسی سوراخ لاستیک ماشین با چشم 

بعد از اینکه لاستیک ماشین را به خوبی باد کردید، چون لاستیک در زیر ماشین قرار دارد و تاریک است می‌توانید از یک چراغ قوه استفاده کنید و خوب با چشم لاستیک را بررسی کنید تا سوراخ یا پارگی لاستیک را بتوانید پیدا کنید.

3. شنیدن صدای لاستیک 

اگر با چشم نتوانستید محل سوراخ یا پارگی لاستیک ماشین  را پیدا کنید باید گوش خود را تیز کنید و از طریق صدای خارج شدن هوا از لاستیک بتوانید محل پارگی لاستیک ماشین را پیدا کنید.

4. مخلوط کردن آب و شامپو

اگر تمام مراحل بالا را امتحان کردید و موفق نشدید تا  محل پنچر شدن لاستیک ماشین را پیدا کنید، آب و شامپو یا صابون را باهم مخلوط کنید، به طوری که کاملا کف کند. بعد لاستیک ماشین را خوب با آن کف آغشته کنید.

بعد از این که لاستیک کاملا با کف آغشته شد، به دنبال حباب‌های تشکیل شده در محل پنچر شدن لاستیک ماشین می‌توانید ملاحظه کنید.

اگر میخ یا هر شیء دیگری در درون لاستیک فرو رفته بود به راحتی آن را خارج کنید ممکن است شیء خارجی هم وجود نداشته باشد.

5. چرخاندن چرخ ماشین 

چرخ ماشین را بچرخانید به طوری که پیچ هوای  لاستیک ماشین  در بالا قرار بگیرد.

6. پر کردن لاستیک با اسپری پنچری 

نازل اسپری را بر روی  پیچ باد لاستیک  قرار دهید و به آرامی سر پیچ اسپری را باز کنید و اسپری را به صورت افقی نگه دارید تا مواد اسپری کاملا به درون لاستیک انتقال یابد.

7. حرکت دادن چرخ

بعد از اینکه مواد اسپری کاملا تخلیه شد  چرخ ماشین  را بچرخانید تا موادی که داخل لاستیک ماشین انتقال داده شده است به تمام قسمتهای لاستیک برسد.نکته قابل توجه اینجاست که روش پنچرگیری ماشین  با استفاده از  اسپری پنچری  نهایت 3 روز یا 160 کیلومتر میتواند دوام داشته باشد. 

برای کسب اطلاعات بیشتربا مشاورین ما تماس بگیرید.

طراحی سایت : ره وب

09128882740