قوانین دودی کردن شیشه خودرو


میزان درصد دید

راهنمایی و رانندگی قانونی مبنی بر محدودیت دودی کردن شیشه خودرو برای صاحبان خودرو اعمال کرده است.
طبق این قانون مالکین خودروها فقط می‌توانند شیشه خودرو را از ۳۵ تا ۴۰ درصد دودی کنند. البته منظور از درصد دودی کردن، درصد دید است. یعنی از بیرون خودرو دید ۳۵ تا ۴۰ درصدی به داخل خودرو وجود داشته باشد.
هرچه این میزان درصد کمتر شود، میزان دید کمتر و تیرگی شیشه خودرو بیشتر است. مثلا شیشه دودی ۵ درصد بسیار تیره از شیشه دودی ۴۵ درصد است.
اگر این قانون توسط مالکین خودرو نقض شود، پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط خودرو، آن را متوقف کرده و جریمه نقدی ۵۰ هزارتومان را برای آن درنظر بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتربا مشاورین ما تماس  بگیرید.

طراحی سایت : ره وب

09128882740