بخش بندی خودرو ها


 بخش بندی خودرو ها 

هر خودرویی باید مقصودی را برطرف نماید. در غیر این صورت خریده نمی‌شود. لذا بخشهای بازار بر اساس عملکردها تعیین میگردد و معماری خودرو، برای انطباق با نیازهای عملکردی مشتریان، تولید کنندگان، و محیط به وجود می‌آید. تناسبات معماری خود رو از طریق آرایش سامانه ها و پیگیری طرح تعیین میشود.

تیم طراحی تنها یک شانس  برای آغاز پروژه طراحی داده می شود یکی از بزرگترین مشکلاتی که می تواند به آن دچار شوند این است که نتوانند  به درستی هدف عملکردی ایده مفهومی خود را در زمان و با دقت. کافی شناسایی کنند هر محصول باید هدفی را برای مشتری یا تولیدکننده به انجام رساند درباره  این مساله باید پیش از آنکه نخستین خطوط طراحی یا بسته طراحی ترسیم شود تامل  نمود  در ابتدا ممکن است  به نظر برسد که  تفکر راجع به این موضوع باعث توقف پروژه می شود اما واقعیت این است که تفکر درباره اهداف عملکردی باعث می شود هر یک از اعضای گروه درباره آنچه انجام می دهند تامل کنند  وبه طراحی از دریچه دیگری بنگرند.

 بهترین نگرش این است که کار با تمامی پرسش های درست و نه  لزوما  پاسخ ها آغاز شود هر از چندگاهی صنایع خودروسازی با تحولی روبه‌رو می‌شود.که معمولا  ناشی از پیشرفت هایی در فناوری ،فشار اقتصادی، محیط زیست ،یا مسائل سیاسی است.

 زمانی که اهداف برای پروژه تعیین می شود سه حوزه باید مورد توجه قرار گیرد مشتری تولید کننده  و بازار یا محیط اینها بنیان‌های معماری خود را هدایت می‌کنند  و فناوری آن را عملی خواهند کرد.

 معمولاً مشتری نیازهای ویژه خواهد داشت که خودرو باید آنها را برآورده سازد آنها ممکن است فیزیکی و احساسی باشد سبک زندگی و آمار جمعیتی مشتریان باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد مشکل است  که دقیقا مشخص شود کدام عناصر از معماری خودرو  را برای مشتریان مطلوب است مثال قدیمی برای این  موضوع افرادی هستند که خودروهای بیابانی می‌رانند  ولی هیچ گاه  با آن ازشهر  خارج نمی‌شوند و یا افرادی که خودرو وانت پیکاپ می  خرند  ولی هیچ وقت با آن چیزی  حمل نمی کنند. در واقع در اینجا چیز دیگری در ارتباط با  معماری خودرو  وجود دارد که خریداران را ترغیب  کرده است.

بازار یا محیطی که مشتریان در آن زندگی می کنند می توانند به شدت بر طراحی موثر باشد همچنان که ممکن است عامل  این. تغییرات آب و هوا عوارض زمین زیرساخت‌ها اقتصاد یا قوانین باشد.

 این مسئله معنی‌دار است زیرا هر مشتری متناسب با مکان جغرافیایی خود به خودروی متمایزی نیاز خواهند داشت طبیعی است که مصرف کنندگان از محدودیت‌های تولید چیزی نمی‌دانند حقیقت طاقت فرسا  این است که این خودروها برای تولید بسیار پیچیده هستند و سرمایه گذاری هنگفتی طلب می کنند پس نگرانی نسبت به   وضعیت کسب و کار یکی از اولین ملاحظات هر طراح موفق خواهد بود این امر معمولا با کارکردن در شرایط محدود بودجه‌ای و زمانی برای توسعه یک  ایده مفهومی که تولیدکننده توانایی تولید آن را داشته باشدو طیف وسیعی از اهداف را پوشش دهد ممکن می شود.

مواردی که در این مقاله عنوان خواهد شد عواملی را توضیح می‌دهد که در طراحی خودرو موثر خواهند بودو  تمام این عوامل  بر هر خودرویی قابل تعمیم  نیستند اما پیش از حذف از هر کدام باید در مورد آنها تامل  کرد.

 بیشتر متخصصین خود را به طور ذاتی در برتر  دانستن یک جنبه نسبت به جنبه‌های دیگر خوب عمل می کنند. برخی ازاهداف عملکردی می توانند رهبری تیم را جهت‌دهی کنند و در تیم طراحی تنش ایجاد کنند و آن را بیش از آنچه هست مهم  جلوه دهد اگر هر یک از اعضای تیم اهداف عملکردی را به روشنی دریابند هر تصمیم گیری بغرنجی با تفکر تفکر منطقی ساده می شود.

وظیفه مهندسین در طراحی خودرو چیست؟

 تفسیر این اطلاعات به طور عمده در حیطه مسئولیت مهندسان کارگاه است وظیفه آنها فهم نیازهای فیزیکی و احساسی مشتریان و تبدیل آنها به معماری  خودرو با استفاده از فن‌آوری مناسب آن است آنها همچنین باید محدودیت های بازارهای  پیشرو و مدل کسب و کار های تولید کننده را درک کنند.  و در انتها مهندسان باید قادر باشند این اطلاعات را به وضوح به سایر اعضای گروه منتقل کنند.

 شاخص های مختلفی جهت عملکرد می باشد لیست زیر عوامل کلیدی را شامل می‌شود که باید پیش ازتعیین اهداف عملکردی مورد  توجه قرار گیرد.

شاخص های مترمرکز بر مشتری :

 قیمت تصویر ابعاد فضای داخلی حجم بار تعداد سرنشینان اقتصاد و سرعت انعطاف پذیری راحتی دوام ⏺. تزیینات ایمنیرنگسر و صدا و لرزش میزان آلایندگی ظرفیت یدک کشیدر دسترس بودن لوازم یدکیو غیره میباشد.

 

 ملاحظات تولید کننده

 توانایی تولید هزینه. ⏺بر خط  کردن محصولراهبرد پلتفرم اشتراکی میباشد.

فشارهای بازار

 زیرساخت‌ها تراکم‌جمعیت پاک کردن مالیات بیمه محیط زیست فرهنگ قوانین امنیت آب و هوا گروه طبقه. طرفداران حجم فروش و  آگاهی

در مراحل ابتدایی فرایند طراحی لازم است که ایده مفهومی بر اساس رسته  خودرو طبقه‌بندی شود برای مثال خودروی معمولی وانت سبک و یا خودرو تجاری این تصمیم به این دلیل است که اکثر کشورها. قوانین مشخصی برای هر دسته از خودروها وضع  می کنند که می تواند بر تصمیمات طراحی موثر باشد این قوانین ممکن است از تعیین معیار خاص طراحی تا سیاست‌های مالیاتی برای محدودیت  های استفاده و استانداردهای آلایندگی را شامل شود به دلایل گوناگون بیشتر کشورها به منظور استفاده خودروها از زیرساخت‌های ملی خودشان بر نوع خودروها نظارت می نماید.

به علاوه سازمان‌هایی وجود دارد که وقت خود را صرف طبقه‌بندی خودروها می کنند گروهی از مشتریان به بررسی و قیاس خودروها و سازماندهی اطلاعات به دست آمده بر اساس آنها نیاز دارند سازمان های بیمه ای نیاز دارند که ضریب خطر را برای انواع محصولات ارزیابی نمایند نیروهای انتظامی محلی ممکن است برای خودروهای معین محدودیت های عملیاتی و استاندارد وضع کنند .طراحی خودرو می تواند.از معیارهایی  چون آزمون تصادف و محدودیت در ابعاد گرفته تا شمار چرخها و مشخصات چرخ ها تأثیر پذیرد  مالیات‌ها معمولاً بر اساس حجم پیشرانه و توان خروجی وضع  میشوند اما ممکن است عوامل ابعاد کلی ارزش و تعداد چرخها نیز موثر باشند.

 از قوانین برای بهتر انجام شدن وظایف عملکردی خودروهای دارای ویژگی خاص استفاده می شود یک مثال مناسب برای این امروضع قوانین در آمریکا برای خودرو های بیابانی است که مطابق آن قانون مجوز طراحی خودرو ها را بدون در نظر گرفتن قوانین طراحی سپر در خودروهای معمولی میدهد. این امر خودرو های بیابانی را قادر می سازد به زاویه حمله و گریز مناسبی برای رانندگی در شرایط سخت بیابانی دست یابند.

 خودروهای برقی محلی مجوز تردد در تمامی جادهها بدون گذراندن آزمون های تصادف ۴۰مایل برساعت را دارند این امر به آنها کمک می‌کند تاوزن  ابعاد و قیمت به همان ترتیب آلایندگی و مصرف سوخت شان را کاهش دهد.

 هر کشوریا منطقه ای به  منظور ترویج یا فرهنگ سازی  به گونه ای از حمل و نقل طبقه بندی خاصی برای خودروها تعیین می کنند در بازارهای با تراکم جمعیتی بالا و منابع انرژی محدود دولت‌ها تلاش می‌کنند مردم را به استفاده از خودروها کوچک تشویق نماید و از دارندگان خودروهای بزرگ و پر مصرف مالیات بیشتری اخذ می‌کند و در مواردی نیز تشویق‌های مالیاتی متوجه خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست می شود در صورتی که.کمبود فضا نیز وجود داشته باشد ممکن است محدودیت هایی برای ابعاد خودرو ها اعمال شود.

بخش بندی بازار در این مقاله بر اساس معمار خودروصورت گرفته است برای نمونه خودروهای اقتصادی در ابعاد گوناگون عرضه می‌شوند ولی فلسفه یکسانی را به اشتراک می گذارند و لذا معماری آنها نسبت شبیه به هم است خودروهای تجملی متوسط معمولا در ابعاد گوناگونی ارائه می شود برای نمونه خودروهای تجملی متوسط معمولا نسبت به خودروهای متوسط اقتصادی معماری متمایزی دارند به این ترتیب در این مقاله به ۸ بخش معرفی خواهد شد و بر اساس معماری خودروها کاملا تفکیک شده است.

_1خودروهای کوچک

خودروهای کوچک از انواع خودروهای جاده‌ای است که مجوز تردد در همه محلها را دارد، خودروهای کوچک همواره با هدف انطباق با ابعاد خاص و نحوه عملکرد معین طراحی میشوند  چرا که به آنها این امکان را می دهد تا در طبقه بندی معینی از أنواع  خودروها بگنجد این خودروها معمولاً برای دو سرنشین و حداقل فضای  بار طراحی میشوند یک نیروی محرکه کوچک و محفظه لاستیک جمع و جور به کاهش ابعاد و وزن خودرو  کمک می کند. بدنه برای تولید کم حجم کم تعداد و ارزان طراحی شده است ولی باید تمامی محدودیتهای قانونی تصادفات را پشت سر بگذارد آن ها معمولاً با  درهای معمولی و در عقب بالا رو پیکربندی میشوند.

-2خودروهای اقتصادی

این گروه از خودروها بخش اعظمی از بازار خودروهای سواری را به خود اختصاص میدهد و معمولاً با نام خودروهای بخش D/C/B شناخته می‌شوند و اهداف مورد نظر این خودروها دستیابی به ظرفیت حمل ۵سرنشین  به علاوه صندوق عقب است. پس بسته خودرو باید بسیار بهینه باشد طراحان تلاش می‌کنند که بیشترین فضای داخلی و محدودترین  ابعاد بیرونی خودرو  دست یابد تا هزینه ،وزن،و پسای  آئرو دینامیک را به حداقل برسانند  نیروی محرکه و سامانه تعلیق به جای  دستیابی به نحوه عملکرد بالا برای بهینه کردن فضا به وجود می‌آیند سازه بدنه برای تولید با حجم بالا و بازار کم درآمدها طراحی می شود.

-3خودروهای تجملی

بازار این محصول از خودروها را اجرایی یا کلاسی می نامند فضای داخلی سادگی سرعت و امکان پذیری و ظاهر با و برای خودروها در اولویت هستند نیروی محرکه بسته سرنشینان و حفاظت لاستیکها معمولاً. و لذا ابعاد تمام خود را از این خواهد بود بدن برای تولید در حجم بالا با کیفیت مناسب است به علاوه سازه بدن سقف و صدای خودرو به دلیل خاصیت آیرودینامیک بهینه آن کم است. نمونه های تعلیق برای افزایش فرمان پذیری و راحتی کاملا بهینه شده اند.

-4خودروهای اسپرت و خاص

اهداف عمده این بخش از بازار توجه به نحوه عملکرد بالا و طراحی مهیج است اولویت‌های آن نیروی محرکه بین شده سازه بدنه تعلیق لاستیک ها آیرودینامیک و مرکز ثقل پایین است فضای سرنشین. حداقل فضای بانوان حذف می شود عمده مشتریان خود را اسپرت با عملکرد بالا و علاقه‌مندان ثروتمند هستند پس از قیمت تمام شده بالا را مورد بحث و خواهد بود این امر اجازه می دهد که خود روبه‌رو شد. در تعداد محدود تولید شود.

-5ون های کوچک

بسته های طراحی مسافرتی بخش به نسبت نوپایی از بازار را به وجود آورده که معمولاً برای ۷ یا ۸ سرنشین مناسب است این خودروها در بازار آمریکا به دلیل قابل تحمل بار مانند حیوانات. طراحی می شوند نیروی محرکه این خودروها به گونه ای طراحی شده که در شرایط بارگذاری کامل به اندازه بزرگ باشد که بیشترین توان تولید کند و به گونه‌ای بسته بندی شده اند که کمترین فضا را از سرنشینان اشغال کنند. پارچه بدنه آنها برای تولید درحجم بسیار بالا مناسب است و درهای عقب معمولاً به صورت کشویی بسته می‌شوند سامانه تعلیق باید اقتصادی و به شکل بهینه در بسته قرار گرفته باشند. تعلیق عقب باید وزن بار و سرنشین زیادی را تحمل کند به طور معمول درون خودرو دارای سبزی تر و قابل تنظیم است و صندلیها قابلیت جمع شدن دارند سرنشینان نیز برای امنیت. مشاهده جاده در ارتفاعی بالاتر قرار میگیرد.

-6خودروهای اسپرت -عملکردی  یا اس یو وی

بازار خودروهای اسپرت- عملکردی این روزها با ارائه ایمنی صلابت و انعطاف‌پذیری در عین حال که ۴ تا ۸ سرنشین را در خود جای می دهد به سرعت در حال رشداست  بیشتر  خودروهای اس .یو.وی نیروی محرکه طولی  و چهار چرخ متحرک مجهز هستند و به دلیل امکان رانندگی در بیابان و آب و هوای نامساعد فاصله کف تا زمین در آنها زیاد است. این امر با سامانه تعلیق مناسب برای سفرهای طولانی مدت مفصل بندی خوب و لاستیکهای  پرخاشگرتکمیل شده است سازه بدنه از نوع کلاف بدنه است، به طور معمول از سازه وانت های پیکاپ  که برای جاده های بیابانی طراحی میشوند اقتباس می‌گردد. برخی ازاس .یو .وی صرفاً برای استفاده در جاده یا آزمونهای سبک طراحی می‌شوند.و می‌توان این ویژگی را در سامانه های شبیه خودروهای خانوادگی و سازه بدنه یکپارچه شان  مشاهده کرد.

-7وانت ها

وانت های  پیکاپ برای دو منظور استفاده شخصی و تجاری طراحی می‌شوند سازه با دوام، پیشرانه با گشتاور بالا و طراحی چهارچرخ متحرک ترین  در این خودروهای طراحی شده‌اند تا بارهای سنگین را در هرمحیطی حمل می کنند .سامانه  تعلیق باید امکان تحمل  هر نوع بار را با هر وزنی را بدهد .سازه بدنه به طور سنتی کلاف - بدنه‌ای است  و اغلب مبنایی برای طراحی  اس .یو.وی قرار می‌گیرد.

وانت ها متناسب با اتاق و ابعاد عرشه فضای بار شان در طول های مختلفی عرضه میشوند.

-8ون های تجاری

 ون  های تجاری اصولا  طراحی شده اند تا فضای اقتصادی برای  حمل و نقل  بار در اختیار بنگاه‌های تجاری قرار دهند  لذا معماری این  خودروها باید بسیار انعطاف پذیر بوده و برای استفاده های گوناگون مفید باشد .معمولاً دارای سازه زیر  بدنه  ای هستند که می‌توان آن را با افزودن یک چارچوب محکم  برای فضای بار بدون سقف  واستفاده های خاص  نیز منطبق کرد  طراحی بدنه  همچنین باید با پیش بینی ابعاد استاندارد امکان بار گیری اشیا با ابعاد گوناگون را تسهیل کند. سامانه‌های نیروی محرکه و تعلیق  به منظور حمل بارهای سنگین و کمترین تداخل با فضای باز طراحی شده اند برای افزایش امکان مانور دادن  در محیط‌های شهری عرض  چرخ ها باید تا حد امکان کم باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتربا مشاورین ما تماس بگیرید.

طراحی سایت : ره وب

09128882740