ایمنی و بهداشت محیط کار


 ایمنی و بهداشت محیط کار 

ایمنی  عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر ،واژه هازاردHazard که در تعریف علمی ایمنی آمده است. در واقع شرایطی  است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان ،تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.

 هنگامی که هازارد  وجود دارد ،امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت کلمه دنجر Danger  گویای  قرارگرفتن در معرض Hazard است به این  ترتیب ایمنی  متضادDanger بوده است و درصدد حذف خطرات بالفعل موجود در  محیط کار  می باشد.

ایمنی به طور صددرصد و متعلق وجود ندارد و در عمل هم هیچ گاه حاصل نخواهد شد از این رو هست  که گفته می‌شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است

 مهندسی ایمنی صنعتی: علمی است که  در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد .

مهندسی ایمنی صنعتی: با توجه به تعریف ایمنی، مهندسی. ایمنی عبارت است از مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات به کار می روند در مهندسی ایمنی صنعتی مسائلی که ایمن کردن محیط کار مورد توجه قرارمی گیرند عبارتند از :

الف : پیشگیری از حوادث

 ب: عوامل انسانی

 ج : طراحی و جانمایی دستگاهها و تجهیزات

 د : مدیریت و راهبری ایمنی.

آموزش

واو بازرسی

حیطه  فعالیت مهندسی  ایمنی امروزه گسترده شده است و به شاخه ها و گرایشهای گوناگون دانشگاهی گسترش یافته است که عبارتند از

 یک مدیریت. خطر

 دو پیشگیری از خطرات

 مهندسی آتش سوزی

چهار کنترل خط

 

 اصول حفاظت و بهداشت کار چگونه انجام می شود؟

 در محیط های صنعتی با وجود ما.شین آلات و ابزار فراوان ،اغلب کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند ،با پیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این گونه محیط‌ها فزونی می‌گیرد.

ایمنی صنعتی علمی  است  که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار. سرمایه گا م بر  می‌دارد،

ایمنی صنعتی رشته ای است گسترده به مجموعه تدابیر اصول و مقررات گفته می‌شود که با به کار گرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر.خطرات  گوناگون در محیط های صنعتی به گونه ای موثر و کارا کارا نگهداری کرد و به این وسیله یک محیط کاری بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد

 

 منظور از ایمن و غیر ایمن

یک مکان یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن  انگاشته می‌شود که احتمال خطر مرگ ،مجروح شدنن و یا ابتلا به بیماری برای کسانی که در آنجا بوده و با آن دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد

 به طور کلی می توان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول یا پایین آمدن سطح ایمنی افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد در واقع. بهداشت حرفه‌ای بیماری ها را کاهش می دهد و ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد

 بهداشت به معنای مصون نگه  داشتن کارکنان از بیماری و سالم نگه داشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست  .ایمنی به معنای  محافظت کردن کارکنان از آسیب‌های مربوط به حوادث کاری این عوامل حائز اهمیت است زیرا کارکنانی که از سلامتی برخوردار است و در محیطی ایمن کار می‌کنند ثمر بخش تر است

 به دلیل ملاحظات،قانونی تمامی سازمان ها موظف  به مراقبت  بهداشتی و ایمنی هستند که امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمان ها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند

ایمنی در افزایش بهره وری

لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری بازده اقتصادی واحدهای صنعتی به طور مستقیم برای موارد تاثیر  دارد

 به طور کلی خسارات  مالی و جانی عواقب و پیامدهای منفی تمام حوادث صنعتی و تشکیل می‌دهند بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاه و تجهیزات مواد خام محصولات یا محیط کار می شود و یا صدمات غیرقابل جبران جسمی و جانی. همراه خواهد داشت.

 مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفهای به شرح زیر است:

 برای کارگر

 1یک افزایش روحیه و افزایش

 2کاهش فشار کار

 3 کاهش جراحات و صدمات

4 کاهش حوادث

 5 افزایش راحتی

 6 افزایش حفظ رفاه و سلامتی

 ۷ افزایش سطح. بهداشت کار

برای کارفرما

 ۱- کاهش حوادث

۲-افزایش کیفیت محصول

 ۳- افزایش کارایی کارکنان

 ۴- کاهش خطاها

 ۵- کاهش مخارج درمانی کار

۶-استفاده بهتر از نیروی انسانی

 ۷- کاهش مخارج تولید

وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار

 لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت  صنعتی  پی ببرند باید از نیازهای مادی ناشی از حوادث صنعتی. مستقیم و غیر مستقیم آگاهی داشته باشند و از همه مهمتر ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت توجه کند.

 لازم است مدیریت در تمام پارک ها و محیط کار تأثیر داشته باشد و عوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث موثرند  به نحو مطلوب بشناسند  و کوشش و توان خود را در  حفظ سلامت کارکنان  و  ماشین‌آلات  به نحو مطلوب مصرف کند

 ایمنی محیط کار

ایمنی شرایط که منابع انسانی را از عوامل مضری که میتواند سلامتی آنان را به خطر اندازد معصون می  دارد مسئولیت عمده این سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان به ویژه مدیران پرسنلی است

البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی  توان نادیده گرفت به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از فراهم آوردن موجبات ای که  از بیماریها و حوادث ناشی از کار های صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می‌توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.

 حوادث ناشی از کار

هر سال میلیون ها  حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می‌افتد و برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماهها دوام یابد حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی که افراد بشر و زیانهای اقتصادی می گردند و جامعه متحمل خسارات فراوان می‌شود به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه مهم و اساسی  است 

تعریف حادثه

بر اساس این تعریف حادثه آنچه انسان  را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی  منحرف ساخته و برای  اوناراحتی  جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید حادثه نامیده می‌شود

 در  دایرة‌المعارف سازمان بین المللی کار  ،حادثه چنین تعریف شده است : حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد

 تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کارو به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد  مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی که بیمه شده در کارگاه موسسات وابسته ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور  انجام کاری می شود .

در ضمن تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزو اوقات کار محسوب می‌شود

دلایل ایجاد حوادث

حوادث به طور معمول نتیجه شرایط ویا  عملیات نامطمئن  و ناایمن  شرایط  ناایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز به محیط پر خطر به عنوان لیز  بودن زمین به دلیل ریختن آب.  یا ابزار تجهیزات قدیمی و مستهلک  است

عملیات نامطمئن و ناایمن است از سوی کارکنان و به دلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات است باید توجه. تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه در محیط کار نمی شود و تمام حوادث به آسیب و صدمه ختم نخواهد شد بسیاری از مسئولین رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند که  اکثر حوادث در نتیجه خطای انسان ها  به وجود می‌آیند البته حوادثی نیز به دلیل نقص ابزار و تجهیزات که محیط کاری را انجام داده است اما در بیشتر موارد به مزایای ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط. معنی نص صریح قانون توجه نشده یا توصیه های ایمنی محیط های لازم نادیده گرفته شده است

انواع روش طبقه بندی حوادث چیست؟

حوادث ناشی از کار را می توان به روش های گوناگون طبقه بندی نمود:

 

۱-حوادث بر حسب افراد  به وجود آورنده طبقه بندی می گردد: مانند مدیر استاد کار و کارگر.

۲-حوادث را برحسب علل آنها طبقه بندی می نمایند مانند ماشین آلات ترابری انفجار و آتش‌سوزی و مواد سمی

 ۳- حوادث را بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه گردیده طبقه‌بندی می‌کنند مانند برداشتن حفاظ از روی دستگاه عدم احتیاط لازم هنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه

 ۴ حوادث بر اساس شرایط محیطی به وجود آورنده طبقه‌بندی می‌کنند مانند عدم روشنایی کافی، تهویه نامناسب ،سروصدا در محیط کار

 

 روشهای پیشگیری از حوادث

۱-وضع مقررات قانونی

۲- تعیین اصول و میزان ها

۳-با بازرسی

۴- تحقیقات فنی

۵-تحقیقات پزشکی

۶-تحقیقات روانشناسی

۷-تحقیقات کاری

۸-آموزش

۹-راهنمایی و تشریح

۱۰-مزایای مالی

برای کسب اطلاعات بیشتربا مشاورین ما تماس بگیرید.

طراحی سایت : ره وب

09128882740