سرب بالانس


سرب بالانس

سرب بالانس خودرو نوعی وزنه است که برای تعادل چرخ های خودرو استفاده می شود. چرخ های نامتعادل می توانند باعث لرزش خودرو در هنگام حرکت شوند، که می تواند خطرناک و ناراحت کننده باشد. سرب بالانس با قرار دادن وزن در نقطه مقابل وزن نامتعادل، تعادل چرخ را بازیابی می کند.

سرب های بالانس معمولاً از سرب ساخته می شوند، زیرا سرب یک فلز سنگین است که می تواند وزن مورد نیاز را فراهم کند. سرب های بالانس در اندازه ها و اشکال مختلف موجود هستند تا بتوانند به طور موثر برای تعادل چرخ های مختلف استفاده شوند.

  • 0 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740