واندرسیل پاک کننده


واندرسیل پاک کننده پر سرعت رسوبات و زنگ زدگی ها بدون هرگونه اثر سو به قسمت ها فلزی به دلیل وجود مواد ضد خوردگی و زنگ زدگی و بدون ایجاد کف و حباب باعث جلوگیری از چکه کردن کل سیستم خنک کننده اتومبیل

  • 0 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740