پکیج تعویض روغن سمند


موتور ماشین قلب ماشین محسوب می‌شود پس انتخاب روغن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چراکه انتخاب روغن موتور مناسب باعث طول عمر ماشین می‌شود. باید توجه داشت هر پکیج تعویض روغن سمند مناسب هر ماشینی نیست .با توجه به نوع ماشین پکیج تعویض روغن سمند انتخاب می‌شود.

پکیج تعویض روغن سمند معمولاً شامل موارد زیر است:

  • روغن موتور
  • فیلتر روغن
  • فیلتر هوا
  • فیلتر کابین
  • 0 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740