مکمل گازویئل ورث


 مکمل گازویئل ورث 

این محصول  مکمل گازوئیل وورث  Wurth Diesel Injection Cleaner بهترین گزینه برای شست وشوی موتور اتومبیل ها و کامیون های دیزلی می باشد. قدرت پاک کنندگی این مکمل در حدی می باشد که حتی کوچکترین رسوب ها را پاک میکند و همچنین مخزن سوخت را از طریق محفظه احتراق تمیز کرده و از آن محافظت می کند.

علاوه بر این با استفاده از این مکمل گازوئیل وورث Wurth Diesel Injection Cleaner می توان از احتراق سالم سوخت اطمینان حاصل کرد، که این عمل منجر به کاهش ضربه های ناشی از احتراق شده و از سیستم سوخت در برابر فرسایش محافظت می کند.

  • برای تمیز کردن پمپ تزریق و نازل
  • خنثی کننده  آب و تراکم  های اسیدی  متصل
  • محافظت سیستم سوخت از خوردگی
  • پاک کننده و محافظ مخزن سوخت از طریق محفظه احتراق
  • بهبود عدد ستان
  • کاهش "ضربه زدن"  به سوخت 
  • عامل فعال کنسانتره مصنوعی
  • شبیه به استفاده در سوخت دیزل ملی و بین المللی

  • 0 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740