روغن موتور ایرانول 8000 20w50


اینکه روغن موتور ایرانول 8000 چهار لیتری  چند کیلومتر کار میکند به طور حتم بستگی به موارد مختلف دارد. در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار نحوه بکارگیری از خودرو است. در واقع هر چه از خودرو از جاده‌های خاکی و صعب العبورتر استفاده شود، مسلماً عملکرد روغن موتور ایرانول 8000 20w50 چهار لیتری  بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. به طور کلی پاسخ دقیقی نمی‌توان برای این سوال در نظر گرفت و حتی بسته به نوع خودرو نیز کیلومتر استفاده شده از روغن ایرانول 8000 20w50 چهار لیتری  متفاوت خواهد بود.

در هر حال اگر در موقعیت‌های مناسب‌تر از این روغن موتور ایرانول 8000 20w50 چهار لیتری  استفاده شود شاید بتوان در پاسخ به سوال روغن موتور ایرانول 8000 20w50 چهار لیتری  چند کیلومتر کار میکند عدد و ارقام دقیق‌تری ارائه دهد که طبق تجربه حداقل 3 الی 4 ماه می‌توان از این روغن ایرانول 8000 20w50 بهره برد.

  • 230,000 تومان
محصولات مرتبط

طراحی سایت : ره وب

09128882740