فیلتر روغن مزدا 1600 سرکان


انواع فیلتر وجود دارد که هر کدام با توجه به جنس، تعداد و اندازه سوراخ ها از یکدیگر متمایز می شوند. همانطور که می دانید برای خودروهای مختلف باید از فیلتر روغنهای مناسب آن استفاده کرد. تقاوتی که در فیلترهای روغن وجود دارد این است که هر کدام که از کیفیت بالاتری برخوردار باشند، می توانند عملکرد موتور را بهبود ببخشند و هر چقدر یک فیلتر روغن بی کیفیت باشد؛ یعنی: کاغذ نامناسب داشته باشد، یا در آن درز ایجاد شده باشد و یا بدرستی با موتور هماهنگ نشده باشد، می تواند سبب بروز مشکلات عدیده ای شود که بعضاً با خسارات زیادی همراه خواهد بود.

  • 69,000 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740