فیلتر روغن پراید سرکان


روغن خودروها همیشه و در همه حال باید تمیز باشد؛ فقط در این صورت است که می توان عملکرد بسیار خوبی را از خودرو و موتور آن انتظار داشت. در واقع زمانی که روغن موتور خصوصاً روغن های استفاده شده در خودروهایی مانند پراید، تصفیه نباشند و یا به هر دلیلی آلوده شده باشند، فشار بیش از اندازه ای به موتور و پیستون های خودرو اعمال می شود که در نتیجه می تواند به خرابی های مختلفی در خودرو بیانجامد. برای اینکه یک خودرو در همه حال به خوبی عمل کند، یکی از کارهایی که باید به درستی انجام شود، استفاده از فیلتر روغن بسیار مرغوب است.

  • 120,000 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740