فیلتر روغن سوزوکی ویتارا


تصفیه روغن یکی از موارد بسیار مهم برای عملکرد بهتر موتور خودرو می باشد که در صورت انجام نشدن آن، به موتور و پیستون های آن فشار مضاعف ایجاد شده و در نتیجه از کارآیی موتور کاسته می شود. از جمله فیلترهای روغن با کیفیت که در بازار وجود دارد، مربوط به شرکت سرکان می باشد.

  • 160,000 تومان

طراحی سایت : ره وب

09128882740